DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS PIERWSZEJ POMOCY

– ponieważ często będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomoc być może ratując tym samym życie.

CEL KURSU

Niniejszy kurs jest kursem resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz pierwszej pomocy (First Aid) realizowanym według jednego programu. Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie wyspecjalizowany w:

– rozpoznawaniu i ocenianiu sytuacji oraz stanu ofiar
– przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów reanimacyjnych
– zabezpieczeniu poszkodowanych oraz miejsca wypadku

UWAGA!:

Co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje

WYMAGANIA WSTĘPNE

– wiek minimum 10 lat – posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych lub Młodzieżowych
– wypełnienie odpowiednich dokumentów

CZAS TRWANIA KURSU:

– czas trwania kursu jest uzależniony od liczby uczestników oraz od poziomu ich umiejętności ale nie może być krótszy niż 4 godz.

WYMAGANE OBSZARY TEMATYCZNE

1. Reanimacja krążeniowo-oddechowa
a) definicja reanimacji krążeniowo-oddechowa
b) ocena sytuacji i stanu ofiary
c) jak właściwie wykonywać reanimacje
– brak oddechu – sztuczne oddychanie
– brak krążenia – pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
d) czas trwania zabiegów reanimacyjnych
e) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
f) powiadomienie odpowiednich służb
g) transport

2. Pierwsza pomoc – First Aid
a) definicja pierwszej pomocy
b) zasady udzielania pierwszej pomocy
c) symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
– złamania
– krwawienia
– oparzenia
– uderzenia
– ukąszenia
– porażenie
d) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
e) powiadomienie właściwych służb
f) transport

3. Uwarunkowania prawne

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU

– przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo oddechowej
– przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
– rozpoznać i opanować symulowaną sytuację awaryjną

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat zobowiązujący do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, w których został odpowiednio przeszkolony.