Jest to kurs na przeznaczony dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania. Dający jednocześnie możliwość poznania piękna podwodnego świata.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

-wiek: od 10 do 14 roku płetwonurek młodzieżowy (wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
-aktualne badania lekarskie.

Uwagi: po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów – przewodników lub instruktorów. Automatycznie po ukończeniu 15 lat płetwonurek młodzieżowy uzyskuje licencję stopnia podstawowego.

CZAS TRWANIA KURSU

– 6÷8(tygodni) sesji teoretycznych i praktycznych. Ilość sesji uzależniona jest od poziomu zaawansowania grupy.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Minimum 15 godzin (czas trwania wykładu wynosi ok. 2,5 godz.)

Wykłady obejmują następujące tematy :
– historia nurkowania i struktura organizacji
– sprzęt nurkowy
– środowisko i fizyka nurkowania
– medycyna nurkowa
– teoria dekompresji
– technika nurkowania
– omówienie pytań egzaminacyjnych
– egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Minimum 15 godzin.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Odbywa się na wodach otwartych minimum po 15 minut każde.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 18 m w warunkach zbliżonych do tych, w jakich odbyły się nurkowania egzaminacyjne