Jest to stopień nurkowy przyznawany osobom (na ich wniosek) za dotychczasowe osiągnięcia. Stopień ten przeznaczony jest dla osób pragnących w pewien sposób zaakcentować swoje doświadczenie w nurkowaniu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

-ukończone 18lat
-posiadanie stopnia NURKA RATOWNIKA-RESCUE DIVER
-posiadanie minimum 8 specjalizacji w tym NURKOWANIA GŁĘBOKIE-DEEP DIVER
-posiadanie zalogowanych minimum 100 nurkowań po uzyskaniu stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO-ADVANCED SCUBA DIVER