DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W SKAFANDRACH SUCHYCH?

– posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w naszych warunkach środowiskowych
– w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporności

CEL KURSU

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności zerowej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie skafander suchy i sposób bezpieczny z niego korzystać.

CZAS TRWANIA

– min. 2 dni

WYMAGANIA

– ukończone 15 lat (zgoda obojga rodziców poniżej 18 roku życia)
– posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.4 godz.)

– budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
– dopasowanie skafandra suchego
– technika nurkowania w skafandrze suchym
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie min. 2 godz.)

– dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
– obsługa zaworów skafandra
– technika wejścia do wody z brzegu i jednostek pływających
– regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

– możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego w zakresie głębokości dla posiadanego stopnia nurkowego.