DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ GŁĘBOKO ?

– ponieważ często interesujące nas obiekty znajdują się poniżej limitów głębokości naszych uprawnień i nasze aktualne możliwości są nie wystarczające.

CEL KURSU

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania poniżej głębokości na jakiej nurkowali dotychczas. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć poradzić sobie z różnymi objawami oraz sytuacjami występującymi na dużych głębokościach np. narkoza azotowa.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie stopnia podstawowego
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

CZAS TRWANIA KURSU

– min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE: (min.4 godz.)

– właściwy dobór sprzętu
– omówienie zagrożeń:
a) narkoza azotowa
b) toksyczność tlenowa
c) odwodnienie
d) zatrucie CO2
e) choroba ciśnieniowa
f) technika pływania i oddychania
g) problemy z ewentualną dekompresją

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: (min. 4 nurkowania o łącznym czasie min.2 godz.)

– nurkowanie zapoznawcze do 30m
– ćwiczenie technik pływania
– nurkowanie głębokie (test na narkozę)
– ćwiczenia uzupełniające

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

– specjalizacja uprawnia do wykonywania nurkowań głębokich do 40m.