PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

Kurs technik nurkowania dekompresyjnego przy użyciu powietrza i mieszanin nitroxowych. Może być też przeznaczony dla nurków rekreacyjnych pragnących bezpiecznie nurkować dekompresyjnie a nie zainteresowanych dalszym szkoleniem „technical”. Jest to kurs wstępny do kursu EXTENDED RANGE i może być z nim połączony decyzją instruktora prowadzącego.

CZAS TRWANIA KURSU:

– 2 dni

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ OPERACYJNA:

– 45m.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– jak do ADVANCED NITROX + min.50 nurkowań