Jest to kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

– ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
– posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO – SCUBA DIVER lub równoważnego
– posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
– posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:

– wykonanie łącznie minimum 25 nurkowań
– pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji (dwie obowiązkowe i dwie do wyboru):

OBOWIĄZKOWE:

– Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT/LIMITED VISIBILITY) – Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (NAVIGATION)

DO WYBORU:

– Pierwsza pomoc ( FIRST AID / CPR)
– Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)
– Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
– Nurkowanie głębokie do 40m (DEEP DIVER)
– Nurkowanie na wrakach z częściową penetracją (WRECK DIVER)

UWAGA !

Cztery spośród dodatkowych specjalizacji tj. : NURKOWANIE W SUCHYCH SKAFANDRACH , NURKOWANIE GŁĘBOKIE , NURKOWANIE NA WRAKACH oraz NURKOWANIE PODLODOWE wymagają odrębnego szkolenia i po jego zakończeniu są udokumentowane dodatkową licencją.

UWAGA !

Z przedstawionych powyżej specjalizacji jako dodatkowe polecamy wybrać następujące : PIERWSZA POMOC , NURKOWANIE W SUCHYCH SKAFANDRACH , NURKOWANIE GŁĘBOKIE oraz NURKOWANIE NA WRAKCH jako dające kursantom najwszechstronniejszą możliwość rozwoju umiejętności, co jest nadrzędnym celem kursu.

CZAS TRWANIA KURSU:

– jest ustalany indywidualnie i zależy od wybranych specjalizacji.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

– każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) poprzedzona jest minimum 2 godz. wykładem. Specjalizacje wyodrębnione wymagają min. 4 godz. wykładów każda.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

– każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) wymaga wykonania min. 2 nurkowań. Specjalizacje wyodrębnione wymagają min. 4 nurkowań.

UWAGA !

Min. czas każdego z nurkowań wynosi 20 min.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:

Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m (40m – NURKOWANIA GŁĘBOKIE) w różnych warunkach środowiskowych.