PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

– szkolenie w zakresie nurkowań bezdekompresyjnych i dekompresyjnych z wykorzystaniem mieszanin nitroxowych jako „bottom” i „deco” mixu od 21% do 100 % tlenu.

CZAS TRWANIA KURSU:

– 2 dni.

ILOŚĆ NURKOWAŃ:

– 4

MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ OPERACYJNA:

40m.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– stopień nurkowy EANx Diver TDI lub równorzędny dowolnej organizacji.